DB+

ZESPÓŁ

PRACOWNICY NAUKOWO-BADAWCZY

 
 

Specjalizuje się w dziedzinie Inżynierii Materiałowej, a w tym zmianami strukturalnymi w materiałach poddawanych dużym odkształceniom plastycznym w warunkach wysokich ciśnień. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy w Laboratorium Plastyczności pod Wysokim Ciśnieniem Polskiej Akademii Nauk Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk obejmujące badania szerokiego spektrum materiałów o strukturze nanokrystalicznej po wysokociśnieniowej przeróbce plastycznej metodą wyciskania hydrostatycznego,

Dr inż. Mariusz Kulczyk

Kierownik Laboratorium

mariusz@unipress.waw.pl
Orcid
 
 

Specjalizuje się w projektowaniu aparatury wykorzystywanej w procesach deformacji plastycznej z dużymi odkształceniami oraz modelowaniem matematycznym tychże procesów. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy w Laboratorium Plastyczności pod Wysokim Ciśnieniem Polskiej Akademii Nauk Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk obejmujące badania deformacji plastycznej materiałów po wysokociśnieniowej przeróbce plastycznej metodą wyciskania hydrostatycznego,

Dr inż. Jacek Skiba

adiunkt

skiba@unipress.waw.pl
Orcid
 
 

Specjalistka z dziedziny Inżynierii Materiałowej. Pracuje w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN od 12 lat. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań materiałowych, związanych z charakteryzacją strukturalną i mikrostrukturalną materiałów po dużych odkształceniach plastycznych, przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej mikroskopii skaningowej. Specjalistka w badaniach i analizie chropowatości powierzchni. Dr inż. Sylwia Przybysz zajmuje się również wykonywaniem badań materiałowych oraz charakterystyki materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Dr inż. Sylwia Przybysz

asystent naukowy

sylwia@unipress.waw.pl
Orcid
 
 

W Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim Ciśnieniem od 13 lat prowadzi obserwacje i analizę strukturalną metali i stopów metali po dużym odkształceniu plastycznym zarówno na mikroskopie świetlnym jak i mikroskopem transmisyjnym (TEM). Zajmuje się również odkształcaniem plastycznym polimerów w ramach jej rozprawy doktorskiej, wykorzystując do tego wysokie ciśnienia. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Materiały polimerowe wzmacniane metodą hydroekstruzji”.

mgr. inż. Monika Skorupska

asystent naukowy

monikaw@unipress.waw.pl
Orcid

PRACOWNICY TECHNICZNI

 
 

Specjalista w badaniach właściwości mechanicznych materiałów po dużej deformacji plastycznej metodami statycznego zrywania, zginania oraz ściskania a także dynamicznych prób udarowych.

mgr inż. Mariusz Przybysz

 
 

Technolog, ekspert w obsłudze aparatury do prowadzenia procesów dużej deformacji plastycznej materiałów technikami wyciskania hydrostatycznego HE oraz przeciskania przez równoosiowy kanał kątowy ECAP.

Konrad Wojciechowski

 
 

Specjalista w zakresie obróbki skrawaniem w środowisku CAD-wykorzystywanym w procesie wytwarzania oprzyrządowania do procesów deformacji plastycznej.

Sławomir Jobda

 
 

Specjalista w zakresie obsługi aparatury do procesów cięcia i drążenia elektroerozyjnego, ekspert w dziedzinie obróbki cieplnej.

Dariusz Piętka

 
 

Specjalista w zakresie obróbki skrawaniem materiałów oraz oprzyrządowania do procesu HE

Waldemar Szopa

 
 

Specjalista w zakresie obróbki skrawaniem materiałów oraz oprzyrządowania do procesu HE

Mieczysław Szczypek