W ramach projektu Lider XI została zakupiona uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Inspekt Duo5 do mini próbek. W Laboratorium Plastyczności pod Wysokim Ciśnieniem często otrzymuje się pręty o wymiarach uniemożliwiających wytworzenie próbek standardowych do testów zrywania statycznego. Stosuje się wtedy próbki ‘mini’, które ulegają zrywaniu przy znacznie mniejszych siłach. Długość próbek ‘mini’ nie przekracza zwykle 9 mm i pozwala na pobieranie próbek w przekrojach poprzecznych oraz wzdłużnych do osi wyciskanego pręta. Umożliwia to badania anizotropii właściwości w dwóch poprzecznych kierunkach. Są to niezbędne dane, szczególnie w przypadku materiałów mających medyczne zastosowanie np. na implanty.