Nasza koleżanka Monika Skorupska może się pochwalić artykułem w renomowanym czasopiśmie MATERIALS. W tej publikacji opisuje jak zachowuje się poliamid 6 po wyciskaniu hydrostatycznym w naszym Laboratorium. Zapraszamy do lektury: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/6045/htm