Dział konstrukcyjno-
projektowy

DB+
Auto Cad

Opis:
Program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania.

Solid Works


Opis:
Solid Works to zaawansowane narzędzie inżynierskie do modelowania 3D, dające użytkownikowi nieosiągane dotąd możliwości. Na podstawie tego modelu możliwe jest wykonanie rysunków wykonawczych, złożeniowych, poglądowych i innych.
Do głównych zalet programu należą:

– Wirtualne prototypownie produktu – zamodelowana część, podzespół czy cała maszyna zachowuje się w środowisku SolidWorks jak rzeczywisty obiekt. W związku z czym możemy poddawać je analizom wytrzymałościowym, termicznym, przepływowym.
– Możliwość konwersji istniejących plików 2D do 3D

ANSYS

ANSYS – oferuje bardzo duży zakres analiz, od statyki do pola elektromagnetycznego poprzez zjawiska zmienne w czasie i możliwość symulacji zjawisk liniowych i bardzo wyszukanych nieliniowości.
Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do postawienia zadania, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania.
Jest doskonałym i kompletnym narzędziem przeznaczonym do wszelkich analiz wytrzymałościowo-termicznych.
Udostępnia pełen zestaw liniowych i nieliniowych elementów oraz modeli materiałowych poczynając od metali kończąc na gumie.

Możliwe symulacje

1. Analiza wytrzymałościowa
• liniowa
• nieliniowa
• statyczna
• dynamiczna
• częstotliwości drgań własnych
• analiza harmoniczna
• analiza spektralna
• drgania losowe
• analiza wyboczeniowa, liniowa, nieliniowa
• optymalizacja topologiczna

2. Analiza termiczna
• stany ustalone
• przepływ ciepła
• konwekcja
• radiacja
• akustyka
• pola sprzężone
• wytrzymałościowo / termiczne
• wytrzymałościowo / akustyczne
• termiczno / elektryczne
• piezoelektryczność

Nieliniowości
1. geometryczna
• duże odkształcenia
• duże ugięcia
• usztywnienie naprężeniem
• osłabienie rotacją
2. materiałowe
• plastyczność
• hypersprężystość
• wiskoplasyczność
• wiskosprężystość
• uszczelki
• pełzanie
• spęczanie
• własności zależne od temperatury
• zmiana fazy poprzez wartość entalpii