Badania własności
mechanicznych

Statyczne badania wytrzymałościowe
 1. Statyczna próba rozciągania (zakres do 250kN w temperaturze do 1200°C)
 2. Statyczna próba zginania (zakres sił do 250kN)
 3. Statyczna próba ściskania (zakres sił do 250kN)


Statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z250kN
Maszyna ta jest przeznaczona do pomiaru własności mechanicznych materiałów w próbach rozciągania, ściskania i zginania.
Podstawowymi zaletami maszyny są:
Bardzo dobrej klasy czujniki pomiarowe (tensometryczne głowice pomiarowe):
– głowica 10kN: klasa dokładności pomiarowej 0,5, co najmniej od 100N, wg ISO 7500-1, klasa dokładności 1, co najmniej od 20, wg ISO 7500-1
– głowica siły 250kN: klasa dokładności 1, wg ISO 7500-1 od 500N do 250kN (od 0,2% do 100%), klasa dokładności 0,5 wg ISO 7500-1 od 2500N do 250kN (od 1% do 100%)
Automatyczny ekstensometr mechaniczny do pomiaru odkształcenia osiowego i poprzecznego o parametrach:
– całkowity zakres pomiarowy do 500mm,
– rozdzielczość pomiaru odkształcenia poprzecznego 1μm
– rozdzielczość pomiaru odkształcenia osiowego 1μm w całym zakresie pomiarowym,
-klasa dokładności 0,5 wg EN 9513
Maszyna pozwala na:

 1. Wykonanie znormalizowanych standardowych badań, lub na tworzenie własnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb testów badawczych opartych na zdefiniowanych przez użytkownika obliczeniach.
 2. Prowadzenie pomiarów w piecu do 1200°C firmy Mayatec.


Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Inspekt Duo 5-M

Maszyna ta jest przeznaczona do pomiaru własności mechanicznych materiałów w postaci mikropróbek.

Podstawowymi zaletami maszyny są:
– czujnik siły S 5 kN o rzeczywistym zakresie pomiarowym 0 – 5 kN, o klasie dokładności 0,5 wg ISO 7500-1.
– ekstensometr bezstykowy do pomiaru wydłużenia o rozdzielczości 1μm,
o klasie dokładności 1 wg ISO 9513 przy redukcji pola widzenia do 50 mm.
– oprogramowanie LabMaster Blue pozwalające prowadzić badania wytrzymałościowe materiałów i gotowych odpowiadające za komunikację z maszyną, parametryzację prób wytrzymałościowych, zarządzanie i obróbkę danych oraz archiwizowanie i generowanie raportów.

Dynamiczne badania wytrzymałościowe:
Badania udarnościowe metodami:
– Charpy (energia do 1600J w temperaturze od -51°C do 177°C),
– Izod (energia do 1600J w temperaturze od -51°C do 177°C),
– Zrywanie udarowe (energia do 1600J w temperaturze od -51°C do 177°C).


Maszyna udarnościowa Instron Dynatup 9250HV
Maszyna ta jest przeznaczona do pomiaru Udarności metodami Charpy, Izod, oraz zrywania udarowego w zakresie temperatur od -51° do 177°C.
Podstawowymi zaletami maszyny są:

  1. Parametry techniczne.
   – maksymalna szybkość z napędem wymuszonym 20 m/s
   – maksymalna symulowana wysokość zrzutowa 20,4 m
   – zakres energii udaru: 4,5 J do 1600 J
  2. Głowica udarowa standardowa.
   zakres energii: 4.5 – 940 J
  3. Głowica udarowa ciężka.
   zakres energii: 25 – 1600 J
  4. Komora środowiskowa (LN2).
   – zakres temp.: -51°C do 177°C, stabilność temp. +/- 1°C
   – wymiary wewnętrzne (HxWxD): 458 x 314 x 463

 

  1. Maszyna pozwala na:

   1. Wykonanie znormalizowanych standardowych badań wg norm ISO, DIN, ASTM lub na tworzenie własnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb testów badawczych opartych na zdefiniowanych przez użytkownika obliczeniach.
   2. Badania w komorze środowiskowej w obniżonych i podwyższonych temperaturach
Badania twardości materiałów

Pomiary twardości metodami Vickersa, Brinella, Rockwella

Automatyczny, uniwersalny twardościomierz KB 250 BVRZ

Jest przeznaczony do pomiarów twardości metodami Vickersa, Brinella, Rockwella w zakresie obciążeń pomiarowych od 9,81N do 24050N.

Podstawowymi zaletami maszyny są:
– ewaluacja optyczna poprzez monitor LCD z CCD aparatem,
– wyjątkowy atut twardościomierza to 700mm przestrzeni testu i 250mm głębokości od osi, co umożliwia badanie dużych detali.
Urządzenie pozwala na wykonywanie pomiarów twardości następującymi metodami:
– Vickers wg DIN EN ISO 6507: 1-2-3-5-10-20-30-40-50-60-80-100-120,
– Brinell wg DIN EN ISO 6506: 1/1-1/2.5-1/5-1/10-1/30-2.5/6.25-2.5/15.625-2.5/31.25-2.5/62.5-2.5/187.5-5/25-5/62.5-5/125-5/250,
– Rockwell wg DIN EN ISO 6508, ASTM D 785, ASTM E 18: A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M-N-P-R-S-T-V-W-X-Y
Zagłębienie kulki wg DIN ISO 2039 T1 (dla tworzyw sztucznych),
Vickers depth 30-50-100-120,
Brinell depth HBT 2.5/62.5-2.5/187.5-5/250,
Rockwell-Macro HMR 5/250.


Twardościomierz Zwick/Roell ZHV

Zwick/Roell ZHV – automatyzowany twardościomierz do pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa, obsługiwany z pozycji software (testExpert).

Podstawowymi zaletami maszyny są:
– zautomatyzowany stolik, pozwalający na seryjne pomiary bez konieczności każdorazowego ustawiania próbki,
– automatyczne przykładanie cyfrowych linii pomiarowych i dokonywanie pomiarów z poziomu oprogramowania testExpert.
Urządzenie pozwala na wykonywanie pomiarów twardości następującymi metodami:
Vickers wg ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384: 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1