Duże odkształcenie
plastyczne

Wyciskanie hydrostatyczne – HE:

Laboratorium dysponuje unikatową aparaturą do przeróbki plastycznej z dużymi odkształceniami metodą wyciskania hydrostatycznego. Prasy do procesu HE umożliwiają deformację plastyczną szerokiego spektrum materiałów metalicznych na zimno lub w podwyższonych temperaturach sięgających 1000 ˚C w zakresie ciśnień dochodzących do 2500 MPa. Wszystkie stanowiska do HE posiadają systemy rejestracji i archiwizacji danych obejmujących charakterystyki ciśnienia wyciskania w funkcji czasu, temperaturę otrzymywanych produktów oraz liniową prędkość wyciskania.


Prasy pracujące w układzie pionowym i poziomym:

CP 20
Maksymalne wymiary wsadu: Ø16 x 350 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 2500 MPa
CP 22
Maksymalne wymiary wsadu: Ø18 x 350 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 2000 MPa
CP 31
Maksymalne wymiary wsadu: Ø27 x 270 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 1800 MPa
CP 40
Maksymalne wymiary wsadu: Ø 36 x 270 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 1400 MPa

 

 

 


Prasy pracujące w układzie poziomym:

DP 60
Maksymalne wymiary wsadu: Ø54 x 350 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 1200 MPa

DP 65
Maksymalne wymiary wsadu: Ø60 x 350 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 1100 MPa

DP 80
Maksymalne wymiary wsadu: Ø70 x 500 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 1500 MPa

Przeciskanie przez równoosiowy kanał kątowy – ECAP
Laboratorium posiada unikatową aparaturę do przeróbki plastycznej z dużymi odkształceniami metodą przeciskania przez równoosiowy kanał kątowy ECAP. W metodzie tej wsad jest przeciskany tłokiem przez dwa kanały o równych przekrojach poprzecznych połączone pod kątem φ (najpowszechniej 90o). ECAP stwarza możliwość wygenerowania dużego odkształcenia plastycznego w materiale poprzez wielokrotne powtarzanie procesu przeciskania ze stałym odkształceniem plastycznym w każdej operacji.
Dostępne stanowiska do procesu ECAP:
ECAP 90˚ – 10 x 10:
Maksymalne wymiary wsadu: 10 x 10 x 80 mm
ECAP 90˚ – 30 x 30:
Maksymalne wymiary wsadu: 30 x 30 x 80 mm
ECAP 90˚ – Ø30:
Maksymalne wymiary wsadu: Ø30 x 80 mm
ECAP 120˚ – Ø15:
Maksymalne wymiary wsadu: Ø15 x 100 mm
Kucie rotacyjne – RS

Proces kucia rotacyjnego umożliwia deformację plastyczną z niewielkimi jednostkowymi odkształceniami plastycznymi umożliwiając zwiększenie sumarycznego odkształcenia plastycznego. Czterokowadłowa kowarka firmy HMP Heinrich Muller umożliwia kucie rotacyjne prętów i drutów o średnicach w zakresie od 20 mm do 2 mm.

Kucie matrycoweLaboratorium wyposażone jest w stanowisko do procesu kucia matrycowego z wykorzystaniem pracy cierno-śrubowej Firmy Mecolpress.
Parametry prasy cierno-śrubowej Mecolpress Cles:
Nacisk nominalny: 2500 kN
Maksymalny dopuszczalny nacisk: 4000 kN
Energia: 12 kJ
Odległość między słupami: 400 mm
Minimalna odległość suwak – stół: 300 mm
Skok: 320 mm
Szybkość: 44/56/min