W dniach 14 – 16 sierpnia gościliśmy w Laboratorium w Celestynowie naukowców ze Słowacji z Instytutu Materiałów i Mechaniki Maszyn Słowackiej Akademii Nauk mającego swoją siedzibę w Bratysławie. Grupa pod przewodnictwem Dr Inż. Martina Baloga prowadziła w naszym Laboratorium wspólne badania nad wpływem procesu wyciskania hydrostatycznego na właściwości materiałów proszkowych. Badane zagadnienia dotyczyły:

– kompozytów metal-metal Ti+Mg na przepuszczalne implanty stomatologiczne o zwiększonej bioaktywności i kompatybilności oraz obniżonym module Younga,

– Zn – materiału biodegradowalnego o ustabilizowanej strukturze ziarnowej z obniżoną zdolnością do rekrystalizacji i wzrostu ziaren,

– materiałów biodegradowalnych Mg w celu zbadania wpływu cech struktury ziarnowej Mg na szybkość korozji,

-kompozytów in-situ Al+Al2O3 o nazwie HITEMAL do badań stabilności termicznej struktury ziarnowej w funkcji indukowanego odkształcenia.

Wspólne badania potwierdzają unikalność przeróbki plastycznej metodą wyciskania hydrostatycznego, jako efektywnej metody SPD pozwalającej na deformację materiałów proszkowych.